rui ro trong kinh doanh bat dong san

Những rủi ro trong kinh doanh bất động sản trên thị trường hiện nay

Vì con người thì sinh ra ngày càng nhiều nhưng đất thì không thể sinh ra được. Bởi vậy thị trường bất động sản vẫn tăng đều mặc dù đã qua cơn sốt khá lâu. Nhưng bất động sản là một lĩnh vực khá phức tạp đòi hỏi phải có sự nhạy bén cũng như khả năng phân tích thị trường tốt. Nên những doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước muốn đứng vững trong thị trường này cũng như có thể cạnh [...]

Read more...
hop dong lao dong

Các điều kiện cần có về chủ thể để hợp đồng lao động có hiệu lực

Theo quy định Điều 15 Bộ luật lao động 2012: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động bao gồm: người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Về phía Người lao động Người lao động (BLĐ) để trực tiếp [...]

Read more...
co che giai quyet tranh chap cua wto

Đánh giá kết quả về cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

Nhìn vào thực tiễn hoạt động của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và so sánh với hệ thống giải quyết tranh chấp của GATT 1947 trước đây, có thể thấy cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đã thể hiện một tính hiệu quả cao hơn. Qua hơn một thập kỷ thực hiện, cơ chế này đã tỏ rõ ưu thế của mình trong việc giải quyết có hiệu quả các tranh chấp giữa các [...]

Read more...
thue gia tri gia tang

Tổng quan về thuế giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ thuế

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Về bản chất, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế gián thu. Tính gián thu của loại thuế gián thu thể hiện ở chỗ người nộp thuế và người thực tế chịu thuế khác nhau. Người nộp thuế là người sản xuất, kinh doanh nhưng người thực tế [...]

Read more...
trach nhiem boi thuong thiet hai do cay coi

Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Mỗi một hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến gây thiệt hại cho người khác sẽ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vi phạm. Tuy nhiên trong thực tế, có nhiều trường hợp hoặc là không thể chứng minh lỗi của người gây thiệt hại đã thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật, hoặc người này vốn dĩ không có lỗi – không hề có hành vi vi phạm gây ra [...]

Read more...
tai co cau cac to chuc tin dung

Vai trò của ngân hàng Nhà nước trong việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế – một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Trong đó, ngân hàng nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng này.  Ngân hàng nhà nước tiến hành phân loại tổ chức tín dụng để tiến hành tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) [...]

Read more...
vi pham hop dong

Miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

Hành vi vi phạm hợp đồng là căn cứ pháp lý để áp dụng đối với tất cả các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng. Hành vi vi phạm hợp đồng là xử sự của các chủ thể hợp đồng không phù hợp với các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng. Biểu hiện cụ thể của hành vi vi phạm hợp đồng là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ [...]

Read more...