/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
chong that thu thue

Biện pháp chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 đến nay

5 (100%) 3 votes

Để khắc phục những thiếu sót, từ đầu năm 2015 đến nay, Nhà nước và cơ quan chức năng (Bộ tài chính và Tổng cục thuế) đã ban hành nhiều văn bản quy phạm nhằm củng cố và hoàn thiện những biện pháp chống thất thu thuế thu nhập cá nhân đã có từ trước, nhằm phát huy hay tối đa hiệu quả của các biện pháp này. Các biện pháp này được cụ thể trong các Quyết định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Triển khai hoàn thiện việc cấp mã số thuế cá nhân cho đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 đã hướng dẫn chi tiết nhiều vấn đề về khai, nộp thuế; thủ tục khai nộp thuế; cách tính thuế; quản lý đối tượng nộp thuế và trong đó có nội dung về cấp mã số thuế cá nhân.

Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh thông qua việc quản lý hóa đơn

Quyết định 2371/QĐ-TCTngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh đã có những quy định cụ thể nhằm:

– Hỗ trợ cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

– Chuẩn hoá công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tăng cường trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc chỉ đạo, kiểm soát việc xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh.

chong-that-thu-thue

chong that thu thue

Giải pháp chống thất thu thuế thu nhập cá nhân.

– Tổ chức công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đảm bảo công khai, minh bạch, tăng cường khả năng giám sát của người dân và các cơ quan, ban ngành địa phương.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về cá nhân kinh doanh phục vụ công tác quản lý thu thuế tại từng địa bàn và công tác quản lý thu thuế trên phạm vi toàn quốc.

Để tránh tình trạng trốn thuế, gian lận thuế, thành lập giả để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, cục thuế Hà Nội đã thành lập tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn nhằm nghiên cứu và tìm ra giải pháp chống hành vi vi phạm hóa đơn. Cục thuế tiếp tục thúc đẩy công tác thanh tra, kiểm tra ứng dụng đối chiếu chéo hóa đơn, thực hiện việc phân tích, sàng lọc, kiểm soát hóa đơn không có giá trị sử dụng thông qua công cụ hỗ trợ.

Cùng với đó, Cục thuế triển khai hóa đơn điện tử.

Ngày 18/10/2016, Cục thuế đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai hóa đơn điện tử, chống các hành vi vi phạm hóa đơn (Quyết định số 65034 /QĐ-CT). Ban chỉ đạo sẽ thực hiện, tuyên truyền nội dung các công việc có liên quan đến khai nộp qua hóa đơn điện tử. Chỉ đạo các phòng, chi cục thuế rà soát, nhận diện người nộp thuế có dấu hiệu in, phát hành, mua hóa đơn bất hợp pháp, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm.

Cùng với các giải pháp trên, Cục thuế triển khai kiểm soát cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đã có đơn vị kê khai khấu trừ đầu vào nhưng lại không kê khai đầu ra, kê khai bằng 0 hoặc kê khai chênh lệch.

chong that thu thue

Cần làm gì để chống thất thu thuế thu nhập cá nhân?

Cục Thuế thông qua chương trình thanh tra thí điểm với 60 hộ kinh doanh cá nhân trong tháng 7/2016 và mở rộng từ tháng 9/2016 đối với trên 16.000 hộ KDCN. Ngoài ra, Cục Thuế xây dựng bộ tiêu chí nhận diện, xác định các cá nhân kinh doanh rủi ro. Trên cơ sở phân tích và tổng hợp, đơn vị đã xác định 3739 trường hợp có dấu hiệu vi phạm, rủi ro về hóa đơn, thông báo tới các phòng, chi cục thuế để kiểm tra.

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân

Hoạt động quản lý thuế này được quy định trong Quyết định 2469/QĐ – TCT về việc ban hành quy trình  quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân đối với cá nhân cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Theo đó, Trường hợp người nộp thuế có doanh thu cho thuê tài sản đến mức chịu thuế thì Cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, riêng đối với hoạt động cho thuê nhà còn được thí điểm riêng theo Quyết định 2128/QĐ – BTC ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân, áp dụng thí điểm tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, 2 thành phố đông đúc dân cư và hoạt động kinh doanh từ cho thuê nhà phát triển mạnh nhất.

chong that thu thue

Chống thất thu thuế thu nhập cá nhân bằng cách nào?

Văn bản này nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ, quản lý người nộp thuế trong việc đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch thuế, khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT – BTC ngày 28/7/2015, Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Việc xây dựng các văn bản quy phạm này đã góp phần thực thi tốt thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng cho thuê tài sản. Đây là loại thu nhập khó kiểm soát. Việc quy định rõ đối tượng nộp thuế góp phần kiểm soát tốt hơn nhóm thu nhập chịu thuế này.

Đồng thời, triển khai khai nộp thuế thông qua cổng thông tin điện tử nhằm tiết kiệm thời gian , công sức của cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng sử dụng thời gian đó để rà soát sai phạm, giúp cho khâu quản lý thuế hoạt động hiệu quả hơn, giảm được việc thất thu thuế. Quản lý tốt được nguồn thuế này mang lại một nguồn tiền không nhỏ cho Ngân sách nhà nước.

Xem thêm:

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *