/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
nguyen tac doi xu quoc gia

Nguyên tắc đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

5 (100%) 18 votes

Trong Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ – GATS tại Điều 6 và Điều 17 đã quy định cụ thể về nguyên tắc đối xử quốc gia (NT).   

GATS quy định các thành viên phải dành cho các dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài sự đối xử giống như họ dành cho dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ tương tự trong nước.

Giống như MFN, chế độ đối xử quốc gia được xây dựng trên nền tảng của nguyên tắc không phân biệt đối xử. Tuy nhiên, quy định này không thể được hiểu rằng các thành viên phải có nghĩa vụ đền bù những thiệt hại (hoặc bất lợi) trong cạnh tranh thuần túy do đặc tính ”ngoại quốc” của dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của các thành viên khác gây ra (có thể có trường hợp do thói quen, sở thích, văn hóa, ngôn ngữ… mà một số dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được người tiêu dùng ở một nước chấp nhận).

nguyen tac doi xu quoc gia

Chế độ đối xử quốc gia được xây dựng trên nền tảng của nguyên tắc không phân biệt đối xử

Các chính phủ phải ghi vào trong danh sách cam kết của họ các điều kiện và những hạn chế mà họ gắn với việc cho hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia. Một khi các cam kết cụ thể đã được xác định, GATS nghiêm cấm sự phân biệt đối xử giữa những dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, cũng như là tất cả mọi hình thức hạn chế về số lượng, trừ phi một thành viên đã dành quyền duy trì thực hiện một biện pháp hạn chế nào đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, biện pháp như vậy sẽ phải được loại bỏ thông qua các cuộc đàm phán.

Nếu trong thương mại hàng hóa đối xử quốc gia là cam kết chung thì trong thương mại dịch vụ là cam kết cụ thể. Tức là mỗi quốc gia sẽ có cam kết cụ thể về đối xử quốc gia đối với từng phương thức cung cấp dịch vụ của từng phân ngành dịch vụ. Các quy định thuộc phạm vi áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia trong thương mại dịch vụ:

  • Điều kiện đối với nhà cung cấp dịch vụ muốn cung cấp dịch vụ tại nước sở tại. Ví dụ: Điều kiện để ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại nước sở tại có giống điều kiện để ngân hàng trong nước mở chi nhánh hay không, nếu giống nhau là nguyên tắc NT đã được tuân thủ.
  • Phạm vi hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ khi đã được phép cung cấp dịch vụ tại nước sở tại. Ví dụ: Quyền nhận tiền gửi bằng Việt Nam đồng từ thể nhân Việt Nam của ngân hàng nước ngoài có giống với ngân hàng Việt Nam hay không.
nguyen tac doi xu quoc gia

Nếu trong thương mại hàng hóa đối xử quốc gia là cam kết chung thì trong thương mại dịch vụ là cam kết cụ thể

Trong thương mại dịch vụ, GATS không quy định các thành viên chỉ được áp dụng ngoại lệ ở riêng lĩnh vực nào mà việc áp dụng hạn chế đối xử quốc gia sẽ do nước sở tại quyết định và đạt được sự đồng thuận từ các nước thành viên khác qua các vòng đàm phán. Chính vì vậy có thể thấy cam kết về nguyên tắc NT trong Biểu cam kết dịch vụ là kết ngược, tại đó các quốc gia nêu ra các trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc NT cho từng phương thức cung cấp dịch vụ cho từng phân ngành dịch vụ.

Xem thêm:

Các công ty tài chính đầu tư thêm 2 tỷ USD vào Grab

Vay tiền nóng tư nhân – Giải pháp tài chính nhanh cho mọi nhà

Mọi chi tiết xin liên hệ:

SÀN KẾT NỐI TÀI CHÍNH S86

Địa chỉ: D5C – 64 LÔ D5 Đường Lạc Long Quân – Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ – Hà Nội.

E-mail: sanketnoitaichinh@s86group.vn

Hotline: 1900.633.621

Xin chân thành cảm ơn !!!

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *