/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
khu vuc mau dich tu do asean

Bạn đã biết gì về Khu vực mậu dịch tự do Asean?

5 (100%) 1 vote

Có thể thấy hiện nay ngày càng nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) được thiết lập theo xu hướng hội nhập chung của thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực, ưu điểm, bản thân FTA vẫn còn tồn tại rất nhiều nhược điểm. Để các Hiệp định này có thể phát huy được tốt nhất vai trò của mình, chúng ta cần phải hiểu rõ về ưu, nhược điểm mà FTA đem lại để có thể có các biện pháp cần thiết nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục những nhược điểm này. Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (viết tắt là AFTA – ASEAN Free Trade Area) là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương giữa các nước trong khối ASEAN. Theo đó, sẽ thực hiện tiến trình giảm dần thuế quan xuống 0-5%, loại bỏ dần các hàng rào thuế quan đối với đa phần các nhóm hàng và hài hòa hóa thủ tục hải quan giữa các nước. Sáng kiến về AFTA vốn là của Thái Lan. Sau đó hiệp định về AFTA được ký kết vào năm 1992 tại Singapore. Ban đầu chỉ có sáu nước là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan (gọi chung là ASEAN-6). Các nước Campuchia, Lào, Myanma và Việt Nam (gọi chung là CLMV) được yêu cầu tham gia AFTA khi được kết nạp vào khối này.

khu vuc mau dich tu do asean

Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN viết tắt là AFTA từ các chữ cái đầu của ASEAN Free Trade Area.

Thứ nhất, khi các nước thực hiện việc bãi bỏ tất cả thuế xuất nhập khẩu với nhau cũng như xóa bỏ hàng rào phi thuế quan thì một yêu cầu đặt ra đối với các nước trong khối là có nền kinh tế ngang nhau để đảm bảo công bằng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa với cùng một mức thuế. Có thể thấy một trong những đặc trưng của ASEAN là khu vực có sự phát triển không đồng đều về trình độ phát triển kinh tế. Chính vì vậy, để khắc phục tình trạng này và đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế, ASEAN đã chia thành 2 nhóm: ASEAN-6 và các nước CLMV để thực hiện các cam kết trong khu vực.

Bên cạnh đó, ngoài công thức 2+X trước đây để phản ánh quá trình hội nhập đi từ số ít các quốc gia muốn “vượt trước” thì hiện nay ASEAN đã thêm công thức -X cho phép các quốc gia chưa đủ điều kiện có thể thực hiện cam kết chậm hơn so với lộ trình chung nhưng không được hưởng ưu đãi mở cửa từ các quốc gia thực hiện theo lộ trình chung. Điều này phản ánh quá trình hội nhập đi từ số nhiều và khả năng những nước chậm trễ có thể bị đặt ra ngoài lề của quá trình đó.

khu vuc mau dich tu do asean

Để thiết lập được khu vực mậu dịch tự do, việc cắt giảm thuế quan cần phải được tiến hành đồng thời với việc loại bỏ các hàng rào phi thuế quan.

Thứ hai, về việc cắt giảm thuế quan, các nước ASEAN đã đưa ra CEPT, ATIGA để tiến hành thiết lập một lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu xuống 0-5% và được chia thành 4 danh mục khác nhau: IL, TEL, SL, GEL.

Thứ ba, với cách tiếp cận mới về FTA, ngoài tự do thương mại hàng hoá, ASEAN còn tiến hành thiết lập các thể chế về: tự do hoá thương mại dịch vụ (AFAS), tự do hoá đầu tư (ACIA),…

Thứ tư, ASEAN đưa ra quy tắc xuất xứ hàng hoá để khắc phục được hiện tượng chệch hướng thương mại. Đây cũng là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế để khắc phục tình trạng này.

khu vuc mau dich tu do asean

Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN là một hiệp định thương mại tự do đa phương giữa các nước trong khối ASEAN.

Hiện nay, vấn đề hiện tượng chệch hướng thương mại trong AFTA mới chỉ dừng lại ở mức lưu ý và dự báo trước về hiện tượng này có thể xảy ra khi ASEAN kí kết FTA với các nước, chứ chưa có hiện tượng chệch hướng thương mại nổi bật nào. Tuy nhiên, để tránh hiện tượng này xảy ra, Hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN 2009 (ATIGA) có quy định về xuất xứ hàng hóa, cụ thể là tại chương 3 của Hiệp định này. Bên cạnh đó, để các quốc gia thành viên có thể được hưởng ưu đãi thương mại trong AFTA thì hàng hóa phải có nguồn gốc ASEAN.

Trong nền kinh tế mở cửa và hội nhập hiện nay, FTA ngày càng mở rộng và có vai trò quan trọng hơn nữa. Với những bình luận nêu trên cùng với sự liên hệ với AFTA, mong rằng chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ưu điểm, nhược điểm của Hiệp định này và có thể phát huy tối đa vai trò của nó.

Xem thêm:

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *