Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng là một loại thẻ thanh toán mà người dùng có thể sử dụng để mua sắm và thanh toán các khoản chi tiêu hàng ngày một cách thuận tiện. Thẻ tín dụng cho phép người dùng vay một số tiền từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính và sau đó trả lại số tiền đó theo định kỳ hoặc một lần trả toàn bộ số tiền vay. Người dùng sẽ phải trả thêm một khoản lãi suất cho số tiền vay.

Khi sử dụng thẻ tín dụng, người dùng có thể mua sắm trực tuyến, tại cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, sân bay, trên máy bay, và nhiều nơi khác mà chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ngoài ra, thẻ tín dụng cũng cung cấp cho người dùng các tiện ích như tiết kiệm điểm thưởng hoặc tiền mặt lại cho các khoản chi tiêu.

Hỗ trợ