Vay thế chấp

Vay thế chấp là một hình thức vay tiền trong đó người vay cung cấp tài sản có giá trị để đảm bảo cho khoản vay. Tài sản được sử dụng làm thế chấp có thể là một căn nhà, một chiếc xe hơi, một tài sản đầu tư hay bất kỳ tài sản có giá trị nào khác.

Ưu điểm của vay thế chấp là lãi suất thường thấp hơn so với các hình thức vay tiền khác, do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đã có tài sản làm bảo đảm. Ngoài ra, người vay cũng có thể vay được số tiền lớn hơn và thời gian trả nợ cũng có thể linh hoạt hơn.

Hỗ trợ